Wat biedt De InternetJurist?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetJuristen

Home

Online juridisch advies voor particulieren en bedrijven.


De InternetJurist biedt u online juridisch advies en helpt u om aan de hand van de geldende wet- en regelgeving te bepalen wat uw rechtspositie is en welke mogelijkheden u heeft - in uw specifieke situatie - om uw recht te halen.

Veel mensen hebben vragen op juridisch gebied waarbij ze niet kunnen overzien welke mogelijkheden er precies voorhanden zijn of wat de consequenties zijn van bepaalde gebeurtenissen. Vaak betreft het kwesties waarmee betrokkenen (nog) niet naar een advocaat (willen) gaan maar die wel om oplossing vragen. Soms zijn dit problemen die al spelen maar in andere gevallen gaat het om het inventariseren van mogelijke risico’s en aansprakelijkheden.

De InternetJurist adviseert particuleren bedrijven snel en adequaat over de juridische positie waarin zij zich bevinden. Welke wet- en regelgeving is van toepassing, wat zijn uw rechten en plichten, wie is aansprakelijk, waar heeft u recht op en hoe kunt u uw recht halen? De InternetJurist kan u helpen met het schrijven van verzoek-, bezwaar- of beroepsschriften of met ingebrekestellingen of schadevergoedingsclaims.

De InternetJurist is opgezet door een aantal juristen die niet alleen op juridisch gebied maar ook op andere maatschappelijke terreinen hun sporen verdiend hebben. Ieder van de teamleden heeft eigen specialismen en samen kunnen zij antwoord geven op een breed terrein en de meest uiteenlopende vragen.

De InternetJurist maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband MJC dus ook voor niet-juridische vragen kunt u bij ons terecht. Kijk ook eens bij De InternetMediator en De InternetCoach.