Wat biedt De InternetJurist?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetJuristen

Home

De InternetJuristen:


Mieke Kreunen

Mieke Kreunen is opgeleid in het Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht in de richting arbeidsrecht en sociaal beleid met als aandachtspunten ICT, internet en communicatie & mediarecht. Zij heeft zich in haar hele carrière al bezig gehouden met het vinden van oplossingen voor (nagenoeg) onoplosbare problemen en houdt van een uitdaging. Ze is goed thuis in kwesties die te maken hebben met arbeidsrecht en ondernemingsraden (ook op Europees niveau), kwesties met betrekking tot sociale zekerheid maar ook in problemen die te maken hebben met het hele nieuwe terrein van het internet en alles wat daarmee te maken heeft. Ze is een ervaren interim-manager en consultant die het klappen van de zweep kent in het MKB en vaak voor gecompliceerde situaties heeft gestaan. Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als coach en mediator. Waar buitengerechtelijke afdoening mogelijk is zal zij die weg bij voorkeur kiezen omdat de weg naar de rechter meestal maar één winnaar oplevert (en daarmee per definitie ook een verliezer). Toch schuwt zij ook het oordeel van de rechter niet houdt er daarbij van om te zoeken naar die ene mogelijkheid voor haar klant. Mieke heeft een groot empathisch vermogen maar verliest daarbij de grote lijnen en het belang van haar klanten niet uit het oog.
Mieke heeft in haar carrière veel juridische werkervaring opgedaan binnen verschillende organisaties met name in de non-profitsector en bij de overheid. Ook is zij nauw betrokken bij het ontwikkelen en beheren van woonwagen- locaties in heel Nederland. Zij is tevens wiskundige en sociaal-cultureel werker, heeft een grote interesse in cultuur en muziek en onderhoudt verschillende websites over dat onderwerp. Zij is een enthousiast amateurfotografe en heeft in die hoedanigheid al menigmaal haar juridische kennis van het auteursrecht in de praktijk kunnen brengen.


Karin Brouwer

Karin Brouwer is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht in de richtingen privaat- en strafrecht, met als aandachtspunten algemeen verbintenissenrecht, jeugdrecht en gezondheidsrecht.
Haar voornaamste ambitie is het helpen van mensen hetgeen in dit verband zoveel betekent als mensen helpen aan een maximaal juridisch haalbaar perspectief. Het kan daarbij gaan om allerlei soorten problemen: consumentengeschillen, bezwaar- en beroepsprocedures, geschillen met overheidsinstanties, geschillen met betrekking tot medische behandelingen, uitkeringen, verzekeringen enzovoorts. Met 'een maximaal juridisch perspectief' wordt niet alleen gedoeld op gerechtelijke procedures maar het streven is juist om door actief onderhandelen en overleg tot een voor partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Karin stelt zich invoelend op ten aanzien van de cliënt, door mee te gaan in diens problemen, maar zeker ook door daarbij een kritisch-analytische opstelling te kiezen waar dat in het belang van betrokkene nodig is. Karin is in staat een vraagstelling snel helder te krijgen, deze vraagstelling vanuit verschillende relevante juridische disciplines te benaderen en samen met de cliënt te bekijken met welke optie zijn of haar belangen het best worden gediend.
Karin beschikt over een uitgebreide juridische werkervaring, onder andere bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC) bij de Vereniging Openbaar Onderwijs/Algemene Besturenbond (VOS/ABB), diverse profit- en non-profit organisaties en in het
(para-)medische circuit. Zij is tevens afgestudeerd als medisch-biologisch onderzoeker, is actief in het overlegcircuit tussen burgers en gemeente in Utrecht, en werkt tevens als beeldend kunstenaar/ illustrator.