Wat biedt De InternetJurist?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetJuristen

Home

Voorwaarden en disclaimer


De informatie, het advies en de ondersteuning die wij u bieden is geheel vrijblijvend. U bepaalt of u er gebruik van maakt en wij verplichten u tot niets. Het is mogelijk dat wij u verschillende keuzes voorleggen die er zijn met de voor- en nadelen die daar bij horen. U bent degene die de keuze maakt en De InternetJurist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze.  U kunt aan de informatie, advies en ondersteuning die wij u geven geen rechten ontlenen.

Onze advisering is gebaseerd op de informatie die u ons geeft en de beschrijving van het probleem die u voor ons maakte en geldt voor dat moment en die gegevens. Het kan zijn dat aanvullende informatie van uw kant leidt tot nieuwe inzichten en andere bijdragen van onze kant.

Van elke cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden dat met een wachtwoord beveiligd is. Op de persoonsgegevens van cliënten is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uw gegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden. De inhoud van de advisering en het feit dat een cliënt door ons wordt geadviseerd wordt beschermd door ons beroepsgeheim.

Wij streven er naar iedere aanvraag inhoudelijk te beantwoorden binnen drie werkdagen nadat het bedrag op onze rekening staat. Na ontvangst van het bedrag sturen wij u een E-mail ter bevestiging. Mocht het door omstandigheden die aan ons verwijtbaar zijn niet mogelijk zijn uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden, dan heeft u recht op restitutie van het overgemaakte bedrag. Mocht er sprake zijn van overmacht dan zullen wij onze diensten alsnog aan u verlenen op een later tijdstip. Middels het overmaken van de vergoeding verklaart u op de hoogte te zijn van deze werkwijze en akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.